Lịch cúp điện Thuận An Bình Dương mới nhất

Mời cập nhật thông tin mới nhất lịch cúp điện tại Thuận An Bình Dương trong tháng này, trong tháng này theo thông tin mới nhất tại Bình Dương sẽ cập nhật cúp điện tại một vài địa điểm vì lí do bảo trì và nâng cấp mạng lưới điện, cụ thể lịch sẽ được cập nhật chi tiết dưới đây:

>>>xem thêm:https://vietnammoi.vn/lich-cat-dien-ben-tre.html

Lịch cúp điện các khu vực Bình Dương

Dưới đây sẽ là một số những khu vực sẽ cúp điện để bảo trì mạng lưới điện, thời gian dưới đây sẽ là thời gian dự kiến nếu không có gì thay đổi.

Giờ cúp điện cụ thể các khu vực Bình Dương 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thuận An 08:00:00 13:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm KDC Thuận Giao 1B, Phú Long Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 08:00:00 12:00:00 TBA Dốc Sỏi 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 10:00:00 15:00:00 Khu vực lưới hạ áp trạm KP Đông Tư, UBX Thuận Giao Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 08:00:00 15:00:00 Tuyến 472 Bình Phước Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 07:00:00 09:00:00 TBA Nhà Đỏ 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 10:00:00 12:00:00 TBA Bạch Đằng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Thuận An 13:00:00 16:00:00 TBA Vườn Nhãn Khách hàng đề nghị cắt điện

Trên đây là toàn bộ lịch cúp điện khu vực Thuận An Bình Dương, các khu vực được sắp sếp với thời gian hợp lí để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, thời gian cúp điện trên là khoảng thời gian dự kiến, tuy nhiên sẽ còn có những thay đổi nhanh chậm phụ thuộc vào tiến độ thi công sửa chữa và bảo trì.

Bản tin Lịch cúp điện Thuận An Bình Dương tới đây là hết mời các bạn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trên https://www.orionchocopie.vn/.