Không khí Hà Nội ở ngưỡng trung bình sáng cuối tuần

Chỉ số AQI tại các điểm quan trắc ở Hà Nội trong khoảng từ 50 đến 200, không khí ở ngưỡng trung bình. TP HCM tương đối trong lành với hầu hết điểm quan trắc có chỉ số dưới 100.
Không khí Hà Nội ở ngưỡng trung bình sáng cuối tuần - Ảnh 1.